Tomasz Kryk

 Aplikacja DrawIo jest jedną z dołączonych do dysku Google, ale nie jest taką która domyślnie otwiera dokumenty, należy wybrać ją z listy.
Lista ta pojawia się często dopiero po kliknięciu w pasek u góry (mało to intucyjne, dlatego powstała ta instrukcja)

Aplikacja DrawIo jest jedną z dołączonych do dysku Google, ale nie jest taką która domyślnie otwiera dokumenty, należy wybrać ją z listy.

Lista ta pojawia się często dopiero po kliknięciu w pasek u góry (mało to intucyjne, dlatego powstała ta instrukcja)

 Jeśli nie ma jej na liście do wyboru, trzeba ją doczepić. Klikamy wtedy Connected Apps - Wyszukujemy - DrawIO - klikamy Connect.

Jeśli nie ma jej na liście do wyboru, trzeba ją doczepić. Klikamy wtedy Connected Apps -> Wyszukujemy -> DrawIO -> klikamy Connect.

Edycja, grupowanie i rozgrupowywanie

Grupowanie i rozgrupowywanie Niektóre moduły będą zgrupowane, łatwo je wtedy w całości przesuwać, ale ciężko edytować. Grupować i rozgrupowywać można używając skrótów:
CTRL + G - grupuje zaznaczone elementy
CTRL + SHIFT + U - rozgrupuje większy element
Opcje są też dostępne pod prawym przyciskiem myszy.
Po prawej stronie newslettera są komentarze wyjaśniające, po lewej sama makieta.

Niektóre moduły będą zgrupowane, łatwo je wtedy w całości przesuwać, ale ciężko edytować. Grupować i rozgrupowywać można używając skrótów:

CTRL + G – grupuje zaznaczone elementy

CTRL + SHIFT + U – rozgrupuje większy element

Opcje są też dostępne pod prawym przyciskiem myszy.

Po prawej stronie newslettera są komentarze wyjaśniające, po lewej sama makieta.

 Edytujemy tekst lub element standardowo poprzez podwójne kliknięcie.

Edytujemy tekst lub element standardowo poprzez podwójne kliknięcie.