Sposób 1


Sposób 1 Edytujemy Widget tekstowy w którym chcemy umieścić podział tekstu.

Edytujemy Widget tekstowy w którym chcemy umieścić podział tekstu.
 Nie da się tego zrobić w trybie wizualnym, trzeba przekliknąć na tekstowy.

Nie da się tego zrobić w trybie wizualnym, trzeba przekliknąć na tekstowy.


 Odnaleźć odpowieni punkt, w którym ma nastąpić podział.

Odnaleźć odpowieni punkt, w którym ma nastąpić podział.
 Umieścić tekst:
<!--more--

Umieścić tekst:

<!–more–>


 Przed zmianą.

Przed zmianą.


 Po zmianie.

Po zmianie.


 Dodajemy nowy widget, który umieszczamy w miejscu podziału.

Dodajemy nowy widget, który umieszczamy w miejscu podziału.


 Wybieramy Własny HTML

Wybieramy Własny HTML


 Edytujemy

Edytujemy
 Dodajemy ten sam kod:
<!--more--

Dodajemy ten sam kod:

<!–more–>


 Przed

Przed


 Po

Po