Zaloguj się do Google Analytics i kliknij zakładkę Administracja.

Zaloguj się do Google Analytics i kliknij zakładkę Administracja.


 W kolumnie Usługi - Zarządzanie użytkownikami

W kolumnie Usługi -> Zarządzanie użytkownikami


 Kliknij +

Kliknij +
 Zaznacz uprawnienia najwyższego poziomu - Edycja, Współpraca i Odczyta i analiza
Nie musisz nadawać uprawnienia zarządzania użytkownikami.

Zaznacz uprawnienia najwyższego poziomu -> Edycja, Współpraca i Odczyta i analiza

Nie musisz nadawać uprawnienia zarządzania użytkownikami.


 Podaj nasz adres e-mail:
mck@ekspercimarketingu.pl
To jest nasze firmowe konto spięte z Moim Centrum Klienta od Google, możemy z jego poziomu zarządzać usługami naszych klientów.

Podaj nasz adres e-mail:

mck@ekspercimarketingu.pl

To jest nasze firmowe konto spięte z Moim Centrum Klienta od Google, możemy z jego poziomu zarządzać usługami naszych klientów.